این ویژگی‌ها در ظاهر به نظر مشکل می‌آیند، ولی در واقع این هوش شما است که برخی از رفتار شما را کنترل و خود را نشان می‌دهد.

۱. حرف‌های معمول روزانه حوصله تان را سر می‌برند.

۲. بیشتر از این که حرف بزنید فکر می‌کنید.

۳. شغل شما به راحتی برای تان خسته کننده می‌شود و مدام به دنبال روش‌های جدید تری هستید.

۴. بعضی وقت‌ها نمی‌توانید عمل کنید متاسفانه گاهی دیگران این ویژگی را با تنبلی اشتباه می‌گیرند و همین مسئله موجب سرخوردگی شما می‌شود.

۵. در ارتباط اجتماعی به عنوان یک فرد ناشی محسوب می‌شوید.

۶. خیلی خیلی سخت عاشق می‌شوید.

۷. از آن جا که دارای روحیه محافظه کار، مستقل و تحلیل گر هستید مردم این ویژگی‌های شما را به اشتباه با سرد وخودبین بودن مرتبط می‌دانند